اطلاعیه مهم

تلویزیون ژئووال

در این مسابقه چه خبر است؟

با دنیای ژئوتکنیک و دیوار خاک مسلح بیشتر آشنا شوید

اساتید و حامیان علمی

دکتر فردین جعفرزاده

رئیس انجمن ژئوتکنیک ایران

دکتر کامبیز بهنیا

دکتر کامبیز بهنیا

رئیس کمیته داوران مسابقات

دکتر ویلیام کیچ

دکتر ویلیام کیچ

مشاور آیین نامه

دکتر اسکات مری

دکتر اسکات مری

مشاور آیین نامه

تاریخچه و میزبانان ژئووال :اطلاعات جامع

کادر اجرایی دوره هفتم مسابقات ژئووال

حامیان هفتمین دور ژئووال:حامی شوید

حامیان سطح الماسی

اسپانسرهای سطح الماس، با بیشترین حمایت مالی، نماد تعهد و تمامیت در مسابقه ما هستند.

حامیان سطح طلایی

اسپانسرهای سطح طلایی، به عنوان حامیان قدرتمند، تجربه مسابقه را بهبود می‌بخشند و منابع لازم را فراهم می‌کنند.

حامیان سطح نقره ای

اسپانسرهای سطح نقره ای، به عنوان شرکای برجسته و استراتژیک، مسابقه را به سطح ویژه‌تری رسانده و توسعه آن را حمایت می‌کنند.

حامیان سطح برنزی

اسپانسرهای سطح برنزی، با حمایت مالی بزرگ، مسابقه را به سطحی منحصر به فرد ارتقا می‌دهند.

حامیان معنوی

حامیان معنوی عبارتند از افراد یا سازمان‌هایی که بدون حمایت مالی مستقیم، با ارائه حمایت و انگیزه روحی، اعتقادی و معنوی، مسابقه را تقویت می‌کنند.