پوستر اولین دور مسابقه ژئووال

نتایج اولین دوره مسابقات

کلیپ مستند

اولین دوره

مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح

برگزار کنندگان این دوره

کمیته های برگذار کننده اولین دوره مسابقه

روئسای مسابقه

دکتر سعید غفارپور جهرمی

رئیس اولین دوره مسابقات

دکتر حمیدرضا عظمتی

ریاست دانشگاه شهید رجایی

رضا ملکان
عضو کمیته

Hamid Reza Mehrvarz

حمیدرضا مهرورز
عضو کمیته

Neda Mokaram

ندا مکرم
عضو کمیته

Niloofar zangbary

نیلوفر زنگباری
عضو کمیته

مهدیه ترابی

مهدیه ترابی
عضو کمیته

Armita Obaee

آریمتا اوبایی
عضو کمیته

علی بیات

علی بیات
عضو کمیته

هانیه هاشمی
عضو کمیته

امین گلچین
عضو کمیته


رضا ملکان
عضو کمیته

Hamid Reza Mehrvarz

حمیدرضا مهرورز
عضو کمیته

Neda Mokaram

ندا مکرم
عضو کمیته

Niloofar zangbary

نیلوفر زنگباری
عضو کمیته

مهدیه ترابی

مهدیه ترابی
عضو کمیته

Armita Obaee

آریمتا اوبایی
عضو کمیته

هانیه هاشمی
عضو کمیته


حمیدرضا مهرورز
عضو کمیته

رضا ملکان
عضو کمیته

سعید شکروی
عضو کمیته

محمد امین سلمانی
عضو کمیته

رضا فرجاد
عضو کمیته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

مهدیه سادات ترابی
عضو کمیته

اسماعیل احمدی
عضو کمیته

آرمیتا اوبایی
عضو کمیته

ندا مکرم
عضو کمیته

امیر رضایی
عضو کمیته

حامد فرح آبادی
عضو کمیته

برندگان اولین دوره

مقام اول

مقام اول مسابقه

دانشگاه بوعلی سینا همدان

تیم basu ASCE

نفرات اعضای تیم
مقام دوم

مقام دوم مسابقه

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

تیم کرونا

نفرات تیم : 
1- سید یونس حق دوست اسکویی
2- محمد سعادتی
3- حسام کریمی
4- آرش جواهری
استاد راهنما : 
محمد علی ارجمند

مقام سوم

مقام سوم مسابقه

دانشگاه آزاد سمنان

تیم ایران زمین

نفرات تیم : 
1- امیررضا پورکمالی
2- عادل رحمانی
3- علی فیروزبخت
4- محسن کبیری کوچکسرایی
استاد راهنما : 
مهدی جلیلی

حامیان اولین دوره ژئووال :

عکس ها و فیلم های دوره اول مسابقات