پوستر سومین دور مسابقه ژئووال

نتایج سومین دوره مسابقات

کلیپ مستند

سومین دوره

مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح

برگزار کنندگان این دوره:

کمیته های برگزار کننده سومین دوره مسابقه

روئسای مسابقه

دکتر بهروز گتمیری

رئیس کل مسابقات
رئیس انجمن ژئوتکنیک ایران

دکتر حسین قاسم زاده

رئیس سومین دوره رویداد
عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رضا ملکان
عضو کمیته

Hamid Reza Mehrvarz

حمیدرضا مهرورز
عضو کمیته

ندا مکرم
عضو کمیته

نیلوفر زنگباری
عضو کمیته

مهدیه ترابی

مهدیه ترابی
عضو کمیته

Armita Obaee

آریمتا اوبایی
عضو کمیته

علی بیات

علی بیات
عضو کمیته

هانیه هاشمی
عضو کمیته

زهرا کاویار
ساخت دیواره کاغذی

نیما حقیقت
ساخت دیواره کاغذی

وحید خدامیان
ساخت دیواره کاغذی

آرش جواهری
ساخت دیواره کاغذی

حسین خیاطیان
ساخت دیواره کاغذی

احسان فخارزاده
ساخت دیواره کاغذی

اشکان مصطفایی فر
ساخت دیواره کاغذی

ژیلا پاشایی
ساخت دیواره کاغذی

رژین میسمی
ساخت دیواره کاغذی

الهام ناصری
ساخت دیواره کاغذی

ابوالفضل همدانی
ساخت دیواره کاغذی

مرتضی بشارتی
ساخت دیواره کاغذی

ابوالفضل همدانی
ساخت دیواره کاغذی

رضا ملکان
ساخت خاکریز

آیدا مهرپژوه
ساخت خاکریز

آرمیتا اوبائی
ساخت خاکریز

سارا هاشمی
ساخت خاکریز

میلاد ابوالفضلی
ساخت خاکریز

مهدیه سادات ترابی
ساخت خاکریز

انوشه حسین آبادی
ساخت خاکریز

میلاد بذلی
ساخت خاکریز

پویا گلچی
ساخت خاکریز

علی صداقت
ساخت خاکریز

محمد توکلی
ساخت خاکریز

ندا مکرم
ساخت خاکریز

زهرا خاکزاد
ساخت خاکریز

محمد عزیزی
چک جعبه

مهیار عظیما
چک جعبه

مسعود میرزایی
عضو کمیته

علی صاحب زمانی
عضو کمیته

مسعود میرزایی
عضو کمیته

رضا ملکان
عضو کمیته

خانم کتایون کاویانی
عضو کمیته

آقای مهدی بیدکی
عضو کمیته

آرمیتا اوبایی
عضو کمیته

ندا مکرم
عضو کمیته

امیر رضایی
عضو کمیته

برندگان سومین دوره:

مقام اول

مقام اول مسابقه

دانشگاه آزاد اسلامى واحد لاهیجان

تیم انجمن علمى عمران ٢

نفرات تیم : 
1- بهروز کاظمی ابدی
2- سهند صورتگر
3- شاهین پور محمدی
4- سجاد فلاح زحمتکش 
استاد راهنما : 
 حمید نیکویه

مقام دوم

مقام دوم مسابقه

دانشگاه آزاد اسلامى واحد لاهیجان

تیم انجمن علمى عمران ١

نفرات تیم : 
1- مجید قاسمی
2- حسین بازغی 
3- علی علیزاده ثابت
4- جلال صفر پور
استاد راهنما : 
 حمید نیکویه

مقام سوم

مقام سوم مسابقه

دانشگاه آزاد اسلامى واحد بندر انزلى

تیم انجمن علمى عمران

نفرات تیم : 
1- امیرحسین عبدی نژاد نوحدانی
2- پیام عشقی
3- حامد ترابی خداشهری
4- دامون حازمی
استاد راهنما : 
 عطا جعفری شالکوهی

مقام زیباترین

مقام زیباترین جعبه

دانشگاه آزاد اسلامى واحد اراک

تیم شهید امینى

نفرات تیم : 
1- حامد قدیمی کرهرودی
2- ایمان میرزایی مقدم
3- حامد بهشتی نژاد
4- سبحان رباط میلی
استاد راهنما : 
 سید محمد میرحسینی

مقام سریعترین

مقام سریعترین

موسسه آموزش عالى پارسیان قزوین

تیم ژئوپارس

نفرات تیم : 
1- حسین جعفربگلو
2- سمیه کرملو
3- محمد عظیمی
4- کیاوش کیانی نژاد
استاد راهنما : 
 رضا صادق زادگان

حامیان سومین دوره ژئووال:حامی شوید

عکس ها و فیلم های دوره سوم مسابقات:کانال آرشیو مسابقات