پوستر چهارمین دور مسابقه ژئووال

نتایج چهارمین دوره مسابقات

کلیپ مستند

چهارمین دوره

مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح

برگزار کنندگان این دوره

کمیته های برگذار کننده چهارمین دوره مسابقه

روئسای مسابقه

دکتر سعید غفارپور جهرمی

رئیس اولین دوره مسابقات

دکتر حمیدرضا عظمتی

ریاست دانشگاه شهید رجایی

رضا ملکان
عضو کمیته

Hamid Reza Mehrvarz

حمیدرضا مهرورز
عضو کمیته

Neda Mokaram

ندا مکرم
عضو کمیته

Niloofar zangbary

نیلوفر زنگباری
عضو کمیته

مهدیه ترابی

مهدیه ترابی
عضو کمیته

Armita Obaee

آریمتا اوبایی
عضو کمیته

علی بیات

علی بیات
عضو کمیته

محمد توکل
عضو کمیته

امین گلچین
عضو کمیته

آرش جواهری
عضو کمیته

حمیدرضا حامد نسیمی
عضو کمیته

علی صداقت
عضو کمیته

حسام الدین عطاییان دهکردی
عضو کمیته

احسان فخارزاده نایینی
عضو کمیته

علیرضا نعمتی زاده
عضو کمیته

سهند صورتگر
ساخت دیواره کاغذی

مسلم رضوانی
ساخت دیواره کاغذی

امیرحسین عبدی نژاد
ساخت دیواره کاغذی

محمد رضا محمدی
ساخت دیواره کاغذی

رضا سهرابی
ساخت دیواره کاغذی

عرفان یزدان
ساخت دیواره کاغذی

الهام ناصری
ساخت دیواره کاغذی

نسرین اسماعیل زاده
ساخت دیواره کاغذی

محمد رفتاری
ساخت دیواره کاغذی

محمد عظیمی
ساخت دیواره کاغذی

دامون حازمی
ساخت دیواره کاغذی

رسول ایزدی
ساخت دیواره کاغذی

شاهین پور محمدی
ساخت دیواره کاغذی

امیرحسین فولاد پنجه
ساخت دیواره کاغذی

آرش جواهری
ساخت خاکریز

شیدا مجیدی
ساخت خاکریز

رضا ملکان
ساخت خاکریز

زهرا خاکزاد
ساخت خاکریز

ندا مکرم
ساخت خاکریز

مرتضی خالقی
ساخت خاکریز

نیلوفر زنگباری
ساخت خاکریز

فرزاد معماری
ساخت خاکریز

آرمیتا اوبایی
ساخت خاکریز

مهدی کارگر
ساخت خاکریز

مهدیه ترابی
ساخت خاکریز

سجاد میرزامحمدی
ساخت خاکریز

محمد توکل
ساخت خاکریز

سارا هاشمی
ساخت خاکریز

حمیدرضا مهرورز
عضو کمیته

رضا ملکان
عضو کمیته

سعید شکروی
عضو کمیته

محمد امین سلمانی
عضو کمیته

رضا فرجاد
عضو کمیته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

مهدیه سادات ترابی
عضو کمیته

اسماعیل احمدی
عضو کمیته

آرمیتا اوبایی
عضو کمیته

ندا مکرم
عضو کمیته

امیر رضایی
عضو کمیته

حامد فرح آبادی
عضو کمیته

برندگان چهارمین دوره

مقام اول

مقام اول مسابقه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

تیم دیوار کویر دو

نفرات تیم : 
1- محمد علی مهدی زاده
2- مهدیه قطب الدینی بهرمان
3- زهرا زراعتبانی پور
4- 
استاد راهنما : 
 محمد بهرامی

مقام دوم

مقام دوم مسابقه

دانشگاه گیلان

تیم ژئوگیل

نفرات تیم : 
1- محمد حسین حاجی قاسم
2- امیر مسعود حسن زاده شلمانی
3- علی صلاح ورزی
4- داود نادری فر
استاد راهنما : 
 رضا رضوانی توچاهی

مقام سوم

مقام سوم مسابقه

دانشگاه آزاد اسلامى واحد لاهیجان

تیم انجمن علمى عمران لاهیجان

نفرات تیم : 
1- مجید قاسمی
2- بهروز کاظمی
3- علی علیزاده ثابت
4- سجاد فلاح زحمتکش
استاد راهنما : 
 حمید نیکویه

مقام زیباترین

مقام زیباترین جعبه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تیم علوم تحقیقات

نفرات تیم : 
1- محسن ذکائی
2- سید محمد حسین درستکار
3- آتاناز بهرامی بلفه تیموری
4- علیرضا زرین آبادی
استاد راهنما : 
 دکتر احد باقرزاده خلخالی

مقام سریعترین

مقام سریعترین

دانشگاه اصفهان

تیم ژئو اصفهان

نفرات تیم : 
1- هانیه نصر
2- محمد مرادی
3- رضا نصر
4- مرضیه حیدری
استاد راهنما : 
 محمود هاشمی اصفهانیان

مقام ویدال

مقام ویدال

دانشگاه تهران

تیم سپاهان ژئو

نفرات تیم : 
1- هاتف صادقی
2- سینا صادقی
3- علی توکل بپناه علی
4- ُسید امیر سادات نیا
استاد راهنما : 
 امیررضا قیامی آزاد

حامیان چهارمین دوره ژئووال :

عکس ها و فیلم های دوره چهارم مسابقات