پوستر چهارمین دور مسابقه ژئووال

نتایج چهارمین دوره مسابقات

کلیپ مستند

چهارمین دوره

مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح

برگزار کنندگان این دوره:

کمیته های برگزار کننده چهارمین دوره مسابقه

روئسای مسابقه

دکتر بهروز گتمیری

رئیس کل مسابقات
رئیس انجمن ژئوتکنیک ایران

دکتر علی کمک پناه

رئیس چهارمین دور
مدیر گروه خاک و پی

دکتر کامبیز بهنیا
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره انجمن زئوتکنیک ایران

دکتر سعید غفارپور جهرمی
عضو اساتید ناظر بر تدوین آیین نامه

دکتر سید حمید لاجوردی
عضو اساتید ناظز بر تدوین آیین نامه

دکتر جواد نظری افشار
عضو اساتید ناظز بر تدوین آیین نامه

رضا ملکان
عضو کمیته

Hamid Reza Mehrvarz

حمیدرضا مهرورز
عضو کمیته

Neda Mokaram

ندا مکرم
عضو کمیته

Niloofar zangbary

نیلوفر زنگباری
عضو کمیته

مهدیه ترابی

مهدیه ترابی
عضو کمیته

Armita Obaee

آریمتا اوبایی
عضو کمیته

علی بیات

علی بیات
عضو کمیته

محمد توکل
عضو کمیته

علیرضا نعمتی زاده
عضو کمیته

آرش جواهری
عضو کمیته

حمیدرضا حامد نسیمی
عضو کمیته

علی صداقت
عضو کمیته

حسام الدین عطاییان دهکردی
عضو کمیته

احسان فخارزاده نایینی
عضو کمیته

سهند صورتگر
ساخت دیواره کاغذی

مسلم رضوانی
ساخت دیواره کاغذی

امیرحسین عبدی نژاد
ساخت دیواره کاغذی

محمد رضا محمدی
ساخت دیواره کاغذی

رضا سهرابی
ساخت دیواره کاغذی

عرفان یزدان
ساخت دیواره کاغذی

الهام ناصری
ساخت دیواره کاغذی

نسرین اسماعیل زاده
ساخت دیواره کاغذی

محمد رفتاری
ساخت دیواره کاغذی

محمد عظیمی
ساخت دیواره کاغذی

دامون حازمی
ساخت دیواره کاغذی

رسول ایزدی
ساخت دیواره کاغذی

شاهین پور محمدی
ساخت دیواره کاغذی

امیرحسین فولاد پنجه
ساخت دیواره کاغذی

آرش جواهری
ساخت خاکریز

شیدا مجیدی
ساخت خاکریز

رضا ملکان
ساخت خاکریز

زهرا خاکزاد
ساخت خاکریز

ندا مکرم
ساخت خاکریز

مرتضی خالقی
ساخت خاکریز

نیلوفر زنگباری
ساخت خاکریز

فرزاد معماری
ساخت خاکریز

آرمیتا اوبایی
ساخت خاکریز

مهدی کارگر
ساخت خاکریز

مهدیه ترابی
ساخت خاکریز

سجاد میرزامحمدی
ساخت خاکریز

محمد توکل
ساخت خاکریز

سارا هاشمی
ساخت خاکریز

محمد عزیزی
چک جعبه

مهیار عظیما
چک جعبه

حمیدرضا مهرورز
عضو کمیته

رضا ملکان
عضو کمیته

علیرضا افخمی
عضو کمیته

محمد امین سلمانی
عضو کمیته

مهدیه سادات ترابی
عضو کمیته

اسماعیل احمدی
عضو کمیته

آرمیتا اوبایی
عضو کمیته

ندا مکرم
عضو کمیته

امیر رضایی
عضو کمیته

حامد فرح آبادی
عضو کمیته

برندگان چهارمین دوره:

مقام اول

مقام اول مسابقه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

تیم دیوار کویر دو

نفرات تیم : 
1- محمد علی مهدی زاده
2- مهدیه قطب الدینی بهرمان
3- زهرا زراعتبانی پور
4- 
استاد راهنما : 
 محمد بهرامی

4th Geowall
مقام دوم

مقام دوم مسابقه

دانشگاه گیلان

تیم ژئوگیل

نفرات تیم : 
1- محمد حسین حاجی قاسم
2- امیر مسعود حسن زاده شلمانی
3- علی صلاح ورزی
4- داود نادری فر
استاد راهنما : 
 رضا رضوانی توچاهی

4th Geowall
مقام سوم

مقام سوم مسابقه

دانشگاه آزاد اسلامى واحد لاهیجان

تیم انجمن علمى عمران لاهیجان

نفرات تیم : 
1- مجید قاسمی
2- بهروز کاظمی
3- علی علیزاده ثابت
4- سجاد فلاح زحمتکش
استاد راهنما : 
 حمید نیکویه

4th Geowall
مقام زیباترین

مقام زیباترین جعبه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تیم علوم تحقیقات

نفرات تیم : 
1- محسن ذکائی
2- سید محمد حسین درستکار
3- آتاناز بهرامی بلفه تیموری
4- علیرضا زرین آبادی
استاد راهنما : 
 دکتر احد باقرزاده خلخالی

مقام سریعترین

مقام سریعترین

دانشگاه اصفهان

تیم ژئو اصفهان

نفرات تیم : 
1- هانیه نصر
2- محمد مرادی
3- رضا نصر
4- مرضیه حیدری
استاد راهنما : 
 محمود هاشمی اصفهانیان

مقام ویدال

مقام ویدال

دانشگاه تهران

تیم سپاهان ژئو

نفرات تیم : 
1- هاتف صادقی
2- سینا صادقی
3- علی توکل بپناه علی
4- ُسید امیر سادات نیا
استاد راهنما : 
 امیررضا قیامی آزاد

حامیان چهارمین دوره ژئووال:حامی شوید

شرکت مهندسی عمران طرح ابرند

عکس ها و فیلم های دوره چهارم مسابقات:کانال آرشیو مسابقات