پوستر دومین دور مسابقه ژئووال

نتایج دومین دوره مسابقات

کلیپ مستند

دومین دوره

مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح

برگزار کنندگان این دوره

کمیته های برگذار کننده اولین دوره مسابقه

روئسای مسابقه

دکتر سعید غفارپور جهرمی

رئیس اولین دوره مسابقات

دکتر حمیدرضا عظمتی

ریاست دانشگاه شهید رجایی

رضا ملکان
عضو کمیته

Hamid Reza Mehrvarz

حمیدرضا مهرورز
عضو کمیته

Neda Mokaram

ندا مکرم
عضو کمیته

Niloofar zangbary

نیلوفر زنگباری
عضو کمیته

مهدیه ترابی

مهدیه ترابی
عضو کمیته

Armita Obaee

آریمتا اوبایی
عضو کمیته

علی بیات

علی بیات
عضو کمیته

هانیه هاشمی
عضو کمیته

امین گلچین
عضو کمیته


زهرا خاکزاد
ساخت دیواره کاغذی

امین مرادی
ساخت دیواره کاغذی

Neda Mokaram

مرضیه شهرکی
ساخت دیواره کاغذی

سعید عسکریان
ساخت دیواره کاغذی

نگین نوارچی
ساخت دیواره کاغذی

طهورا اکبرپور
ساخت دیواره کاغذی

زهرا کاویار
ساخت دیواره کاغذی

علی معمارزاده
ساخت دیواره کاغذی

ژیلا پاشایی
ساخت دیواره کاغذی

رضا رفیعی
ساخت دیواره کاغذی

مینا مسعود
ساخت دیواره کاغذی

شایان هاشمی
ساخت دیواره کاغذی

رکسانا خیری
ساخت دیواره کاغذی

داریوش شریفی اسدی
ساخت دیواره کاغذی

ساره بحرینی
ساخت دیواره کاغذی

سید محمدحسین درستکار
ساخت دیواره کاغذی

هانیه هاشمی
ساخت خاکریز

امین همتی
ساخت خاکریز

میلاد ابوالفضلی
ساخت خاکریز

پرستو تاجیک
ساخت خاکریز

حسین حیدری
ساخت خاکریز

نفیسه زکی زاده
ساخت خاکریز

رضا ملکان
ساخت خاکریز

ارمیتا اوبایی
ساخت خاکریز

حمید نصرتی
ساخت خاکریز

ندا مکرم
ساخت خاکریز

میلاد بذلی
ساخت خاکریز

مهدیه ترابی
ساخت خاکریز

عباس رضامند
ساخت خاکریز

نیلوفر زنگباری
ساخت خاکریز

حمیدرضا مهرورز
عضو کمیته

رضا ملکان
عضو کمیته

سعید شکروی
عضو کمیته

محمد امین سلمانی
عضو کمیته

رضا فرجاد
عضو کمیته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

مهدیه سادات ترابی
عضو کمیته

اسماعیل احمدی
عضو کمیته

آرمیتا اوبایی
عضو کمیته

ندا مکرم
عضو کمیته

امیر رضایی
عضو کمیته

حامد فرح آبادی
عضو کمیته

برندگان دومین دوره

مقام اول

مقام اول مسابقه

دانشگاه دانشگاه علم و صنعت

تیم سامان علم و صنعت

نفرات تیم : 
1- ولی الله قلعه نوی
2- علی ابوطالبی
3- میلاد دهقان
4- پوریا علی دوست
استاد راهنما : 
 حسین غیاثیان

مقام دوم

مقام دوم مسابقه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

تیم انجمن علمی مهندسی عمران

نفرات تیم : 
1- همایون حلوایی جلالی
2- مجید قاسمی
3- مرتضی اکبردوست سلیمی
4- علی علیزاده ثابت
استاد راهنما : 
 حمید نیکویه

مقام سوم

مقام سوم مسابقه

دانشکده فنی دانشگاه تهران

تیم تیم ژئوفن

نفرات تیم : 
1- ایلیاد سوقی
2- سید مسعود اسدالهی
3- محمد محمدنیا
4- علی پیرجلیلی
استاد راهنما : 
 علی فاخر

مقام زیباترین

مقام زیباترین جعبه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

تیم ارساس ژئوتکنیک

نفرات تیم : 
1- علی کریم دوست رودپشتی
2- محمدحسین پورشیخ
3- امیرحسام بخشنده
4- 
استاد راهنما : 
 عیسی علی آقایی شفیع آبادی

مقام سریعترین

مقام سریعترین

دانشگاه تبریز

تیم تبریز

نفرات تیم : 
1- علی عبدالحسین زاده
2- نیما رحیم پور
3- حامد نوشیران زاده
4- رسا ریخته گران
استاد راهنما : 
 مسعود حاجی علیلوی بناب

حامیان دومین دوره ژئووال :

عکس ها و فیلم های دوره دوم مسابقات