پوستر ششمین دور مسابقه ژئووال

اطلاعیه دور ششم مسابقه

برگزار کنندگان این دوره

کمیته های برگذار کننده ششمین دوره مسابقه

اساتید و حامیان علمی

دکتر فردین جعفرزاده 

رئیس انجمن ژئوتکنیک ایران

دکتر کامبیز بهنیا

دکتر کامبیز بهنیا

رئیس کمیته داوران مسابقات

دکتر ویلیام کیچ

دکتر ویلیام کیچ

مشاور آیین نامه

دکتر اسکات مری

دکتر اسکات مری

مشاور آیین نامه

دکتر علی نورزاد

رئیس ششمین دوره رویداد
رئیس دانشکده مهندسی عمران آب و محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مصطفی زمانیان

نایب رئیس ششمین دوره رویداد
هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محسن صابر ماهانی

 رئیس شورای سیاست‌گذاری
هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر حمید محمدنژاد

مشاور علمی ششمین دوره رویداد
هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی

رضا ملکان
عضو کمیته

حمیدرضا مهرورز
عضو کمیته

ندا مکرم
عضو کمیته

نیلوفر زنگباری
عضو کمیته

آریمتا اوبایی
عضو کمیته

علی بیات
عضو کمیته

محمد عظیمی
ساخت دیواره کاغذی

یاسمن دهقان بنادکی
ساخت دیواره کاغذی

رضا سهرابی
ساخت دیواره کاغذی

بهزاد شهباززاده
ساخت دیواره کاغذی

محمدرضا مشتاقی
ساخت دیواره کاغذی

حسین جعفربگلو
ساخت دیواره کاغذی

ابراهیم ملک محمودی
ساخت دیواره کاغذی

رامین گنجگلی
ساخت دیواره کاغذی

امیرمحمد مسرورچهر
ساخت خاکریز

دانیا بهرامیان
ساخت خاکریز

محمد توکل
ساخت خاکریز

مهتاج تیغ نورد
ساخت خاکریز

سپهر کشفی
ساخت خاکریز

ابراهیم حیدرزاده
ساخت خاکریز

حسن احمدی
ساخت خاکریز

امیرمسعود حسن‌زاده
ساخت خاکریز

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

اقای شماره 4
کمک داور پوسته

اقای شماره 1
کمک داور پوسته

حامیان ششمین دور ژئووال :

حامیان سطح یک

اسپانسرهای سطح یک، با بیشترین حمایت مالی، نماد تعهد و تمامیت در مسابقه ما هستند.

حامیان سطح دو

اسپانسرهای سطح دو، به عنوان حامیان قدرتمند، تجربه مسابقه را بهبود می‌بخشند و منابع لازم را فراهم می‌کنند.

حامیان سطح سه

اسپانسرهای سطح سه، به عنوان شرکای برجسته و استراتژیک، مسابقه را به سطح ویژه‌تری رسانده و توسعه آن را حمایت می‌کنند.

حامیان سطح چهار

اسپانسرهای سطح چهار، با حمایت مالی بزرگ، مسابقه را به سطحی منحصر به فرد ارتقا می‌دهند.

حامیان معنوی

حامیان معنوی عبارتند از افراد یا سازمان‌هایی که بدون حمایت مالی مستقیم، با ارائه حمایت و انگیزه روحی، اعتقادی و معنوی، مسابقه را تقویت می‌کنند.