با مسابقه دانشجویی ژئوتکنیک مهارت های خود را به نمایش بگذارید و شغل خود را ارتقا دهید

مسابقات دانشجویی ژئوتکنیک فرصتی فوق العاده برای دانش آموزان است تا مهارت ها و دانش خود را در زمینه ژئوتکنیک به نمایش بگذارند. چه به تازگی شروع به کار کرده باشید و چه در حال حاضر در مسیر حرفه ای خود قرار دارید، این رقابت بستری را برای شما فراهم می کند تا تخصص خود…