گزارش برگزاری ششمین دوره مسابقات ژئووال

برگزاری موفّق ششمین دورۀ مسابقات ملّی دیوار خاک مسلّح و نمایشگاه مهندسی خاک و پی ایران، در پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

“ششمین دوره مسابقات ملی دانشجویی دیوار خاک مسلح (GeoWall) و نمایشگاه مهندسی خاک و پی ایران” با حمایت انجمن ژئوتکنیک ایران و میزبانی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، در روز پنجشنبه 4 خرداد ماه 1402 برگزار شد. برگزاری این دور از مسابقه، به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا، مدتی با تعویق همراه…