به تیم های برتر و برگزیده مسابقات مشوق های زیر اعطا خواهد شد:

 

به هریک از اعضای تیم های شرکت کننده گواهی حضور در مسابقات ملی و به هر تیم تندیس مسابقات تقدیم خواهد شد.

 

انعکاس گزارش عملکرد مقام های برتر این دوره از مسابقات در فصلنامه انجمن ژئوتکنیک ایران

 

به تیم های دانشجویی اول تا سوم جایزه نقدی و گواهی کسب رتبه در مسابقات ملی تقدیم خواهد شد. مقام های اول تا سوم به ترتیب برنده چهل میلیون ریال، سی میلیون ریال و بیست میلیون ریال خواهند شد.


به تیم های شرکتی اول تا سوم گواهی کسب رتبه در مسابقات ملی و تقدیر نامه تقدیم خواهد شد.


علاوه بر بخش علمی مسابقه، رقابت برای کسب مقام "زیباترین جعبه" ، "سریع ترین تیم"  و "گزارش کار برتر" نیز از بخش های مسابقه است. این تیم‌ها نیز تندیس و تقدیرنامه دریافت می کنند.

 

 تدارک بازدید علمی از پروژه ای مطرح در زمینه ژئوتکنیک برای مقام های برتر

 

 برگزاری کلاس آموزشی تخصصی دیوار خاک مسلح توسط یکی از اساتید به نام ژئوتکنیک به صورت رایگان برای "مقام های اول تا سوم و مقام برترین گزارش کار" این دوره از مسابقات