برگزاركنندگان چهارمین دوره مسابقات ملي ديوار خاك مسلّح

 

 

چهارمین دوره مسابقات ملی دیوار خاک مسلح به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران برگزار خواهد شد.

 

 

انجمن ژئوتكنيك ايران

دكتر بهروز گتمیری، رئيس انجمن ژئوتکنیک ایران

(رئيس‌کل مسابقات ادواري ديوار خاك مسلّح)

 

رئیس كميته داوران

دكتر كامبيز بهنيا، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره انجمن ژئوتکنیک ایران

 

اساتید ناظر بر تدوین آئین­نامه:

دکترسعید غفارپور جهرمی

دکتر سید حمید لاجوردی

دکتر جواد نظری افشار

 

کمیته سیاست­گذاری چهارمین دوره مسابقات:

مهندس آرميتا اوبائي

مهندس مهدیه سادات ترابی

مهندس نیلوفر زنگباری

مهندس ندا مكّرم

مهندس محمد افرازی

مهندس علی بیات

مهندس محمد توکل

مهندس آرش جواهری

مهندس حمیدرضا حامد­­نسیمی

مهندس علی صداقت

مهندس حسام­الدین عطائیان دهکردی

مهندس احسان فخارزاده نایینی

مهندس رضا ملكان

مهندس حميدرضا مهرورز

مهندس علیرضا نعمتی­زاده