آدرس دبیرخانه سومین دوره مسابقات:

 آدرس: تهران- بالاتر از میدان ونک - نقاطع میرداماد با ولیعصر - دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - دفتر انجمن علمی عمران 


شماره تماس : 88779474-021 داخلی 381

شماره فکس : 88779476-021