از تمامی شرکت ها و فعالین عرصه ژئوتکنیک دعوت میشود تا با حمایت خود از مسابقه ما را در برگزاری هر چه بهتر این مسابقات یاری فرمایند

حامیان سومین دوره مسابقات