رئيس افتخاری مسابقات

دكتر حميدرضا عظمتي، رئيس دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

 

رئيس مسابقات

دکتر سعيد غفارپور جهرمي، عضو هيات علمي و رئيس دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

 

دبيركميته داوران

دكتر كامبيز بهنيا، نماينده انجمن ژئوتكنيك ايران و عضو هيات علمي دانشگاه تهران

 

دبیر مسابقات

مهندس علی بیات

 

اعضای هیات علمي و كميته داوران (به ترتیب حروف الفبا)

دكتر محمدعلي ارجمند، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

دكتر ابوالفضل اسلامي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتر كامبيز بهنيا، نماينده عضو هيات علمي دانشگاه تهران

دكتر محمد حاجي ستوده، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر سيد محسن حائري، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف

دكتر عبدالحسين حداد،عضو هيات علمي دانشگاه سمنان

دكتر علي اكبر حشمتي رفسنجاني، عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران

مهندس سعید حیدری، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی

دكتر ابوالفضل سلطاني، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

دكتر مسعود عامل سخي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي قم

مهندس علیرضا عالم زاده، انجمن ژئوتکنیک ایران

دكتر محمودرضا عبدي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر سعيد غفارپور جهرمي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

دكتر حسين غياثي نژاد، شركت پادنا زيستا

دكتر كاظم فخاريان، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

دكتر محمود قضاوي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكتر بهروز گتميري، عضو هيات علمي دانشگاه تهران

دكتر ناصر مقدس تفرشي،عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

دكترمحمود نيكخواه، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان

دكتر نادر هاتف، عضو هيات علمي دانشگاه شيراز

 

 كميته اجرایی مسابقات

حمیدرضا مهرورز

رضا ملکان

سعید شکروی

محمد امین سلمانی

رضا فرجاد

 

کمیته تدوين آیین‌نامه وکمک داوری مسابقات

دكتر سعيد غفارپور جهرمي

خانم نيلوفر زنگباری (دبیر کمیته تدوین وکمک داوری)

خانم هانیه سیدهاشمی

خانم آرمیتا اوبائی

خانم مهدیه سادات ترابی

خانم ندا مکرم

رضا ملکان

حمیدرضا مهرورز

محمدامین گلچین

 زهرا کاویار

ژیلا پاشایی

امیر فردوسی

حمید ضارعی

حسین حیدری

میلاد ابوالفضلی

 

کمیته مالی و حامیان

خانم آرميتا اوبائي

خانم ندا مکرم

 

 مسوول روابط عمومی واطلاع رسانی

آقاي اسماعيل احمدي (مسئول دفتر دانشكده)

خانم مهديه سادات ترابی

 

 مسوول کمیته تبلیغات واطلاع رسانی

خانم هانیه سید هاشمی

 

مسوول کمیته انفورماتیک

امیر رضایی

 

مسوول کمیته تدارکات و هماهنگي

احسان براتی

حبیب الله زهره‌ای

حسین محمدی

 مهیار عظیما